Karbika 2022

Přátelé kamarádi, vypadá to, že se podaří se sejít tváří v tvář. Bude to první letošní oblastní akce, na kterou vás zve oddíl Sluníček z Mladé Boleslavi. Pozvánka je přiložena, najdete v ní termín, cenu, kontakty pro přihlašování. Těším se na viděnou a do té doby přeji mnoho zdraví, buďte pozitivně negativní. Mt